avyaktmurlis
Kolejna witryna oparta na WordPressie
Podźwignięcie świata zależy od dusz, które są wizerunkami oparcia

Dzisiaj BapDada patrzy na dusze, które są wizerunkami oparcia dla świata. Jesteście najwznioślejszymi duszami, które są oparciem dla świata. Tylko wy, wzniosłe dusze, doświadczacie stanu wznoszenia się i stanu fruwającego. Dlatego stajecie się instrumentami dla podźwignięcia całego świata. Pragnienie osiągnięcia wyzwolenia i wyzwolenia w życiu – to pragnienie, które wszystkie dusze miały przez wiele wcieleń – jest automatycznie spełniane. Wy, wzniosłe dusze, stajecie się instrumentami otwierającymi bramy do wyzwolenia, tzn. do waszego domu. W ten sposób wszystkie dusze znajdują cel tzn. znajdują swój słodki dom. Niepokój i cierpienie, którego doświadczały przez długi czas, kończy się, ponieważ stają się mieszkańcami lądu spokoju. Dusze, które są pozbawione dziedzictwa wyzwolenia w życiu, otrzymują to dziedzictwo wyzwolenia. Ojciec czyni was, dzieci, was, wzniosłe dusze, które jesteście wizerunkami oparcia, instrumentami do tego. BapDada zawsze mówi: Najpierw dzieci, potem Ja. Dzieci są z przodu,Ojciec jest za nimi. Zawsze tak było.Czy idziecie do przodu, uważając się w ten sposób za wizerunki oparcia dla świata? Wy, wzniosłe dusze, wy, wizerunki oparcia, jesteście korzeniami razem z Nasionem. A więc BapDada przyszedł, aby świętować spotkanie z takimi wzniosłymi duszami. Jesteście takimi wzniosłymi duszami, że sprawiacie, iż Bezcielesny Ojciec i subtelny ojciec stają się cieleśni, w takiej samej formie jak wasza. To czyni was tak wzniosłymi! Czy wykonujecie każdy czyn uważając siebie za tak wzniosłych? Obecnie, stając się uosobieniem pamiętania, definitywnie staniecie się uosobieniem potęgi. Gdy zwracacie uwagę na tę jedną rzecz, całe spięcie dotyczące ograniczonych rzeczy automatycznie się kończy. Gdy zwracacie uwagę na to, każdy rodzaj spięcia będzie przekształcony w uwagę. To przekształcenie siebie łatwo wprowadzi przekształcenie świata. Ta uwaga jest taką magią, że wszelkie rodzaje spięcia wielu dusz kończą się, a ich uwaga jest przyciągana do Ojca. Obecnie jest wiele udogodnień nauki, takich, że tylko trzeba coś włączyć i wszelkie śmieci zewsząd są przyciągane do tego urządzenia. Nie potrzeba wszędzie chodzić, ale wszystko jest automatycznie przyciągane elektryczną siłą tego urządzenia. Podobnie potęgą ciszy i potężną formą waszej uwagi zostanie zakończone całe spięcie wszystkich dusz. To oznacza, że te dusze, których spięcie trwało przez długi czas i dokuczało im, mimo że czyniły bardzo dużo starań, by to usunąć – doświadczą, że to automatycznie się skończyło. Kto to zakończy? Gdy dusze doświadczą tego, ich uwaga będzie automatycznie przyciągnięta do waszej połączonej formy Śiw Śakti.

Zatem spięcie będzie przekształcone w uwagę, prawda? Obecnie musicie stale przyciągać ich uwagę. Mówicie:Pamiętaj. Pamiętajcie. Jednak gdy wy umocnicie się w potężnej formie wizerunków oparcia, staniecie się prawdziwym miejscem pielgrzymki, która usuwa ich spięcia i przyciąga ich uwagę. Obecnie musicie chodzić i znajdować ich. Stwarzacie tak wiele metod, aby ich znaleźć, ale wtedy oni przyjdą i znajdą was. Czy też będzie tak, że zawsze będziecie ich szukać?

Nauka jest bardzo pomocna wam, wzniosłym duszom, w tym wzniosłym zadaniu. Musicie uczynić siebie tak niezachwianymi, że gdy zaistnieją małe zaburzenia, zobaczycie, jak stajecie się duchowymi magnesami i przyciągacie wiele dusz. Dzień po dniu dusze będą stawać się tak słabe, że nie będą w stanie wykonać same żadnego wysiłku dla siebie. Wy, dusze będące formą potęgi, swoją potęgą dacie takim duszom siłę, że one zaczną same czynić duchowe wysiłki, tzn. przyciągniecie ich do Ojca. Mając stałe doświadczenie fruwającego stanu, będziecie umożliwiać wielu duszom odfrunięcie od ich cierpienia i wspomnień niepokoju i umożliwicie im dotarcie do ich celu. One będą musiały pofrunąć na swoich własnych skrzydłach. Gdy wy sami będziecie formą potęgi, staniecie się prawdziwymi pielgrzymami, uczynicie wszystkie tamte dusze czystymi i umożliwicie im osiągnięcie wyzwolenia, dotarcie do słodkiego domu. Jesteście takimi wizerunkami oparcia.

Dlatego dzisiaj BapDada patrzy na dzieci, które są wizerunkami oparcia. Jeśli oparcia stale się chwieją, to jak mogą stać się oparciem dla innych? Stańcie się tak stabilni, aby zaburzenie świata mogło się zacząć. Nawet najmniejsze zaburzenie bardzo szybko przyciągnie wiele dusz do Ojca. Z jednej strony obudzi się Kumbakarna, a z drugiej strony dusze, które miały związek lub kontakt z wami i odeszły, by spać snem niedbałości, obudzą się z tego snu. Kto je obudzi? Wy, dusze, które jesteście niezachwianymi wizerunkami oparcia. Czy rozumiecie? Forma usługi zmieni się w ten sposób. W tym celu stale przebywajcie w swojej formie Śiw Śakti. Aćća.

Tym, którzy są stałym uosobieniem spokoju i potęgi; tym, którzy swoim potężnym stanem przypominają innym o Ojcu; tym, którzy kończą spięcie i przyciągają uwagę ludzi; dzieciom, które przekształcają świat i są oparciem dla świata, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Awjakt BapDada przekazuje miłość i pamiętanie wszystkim dzieciom na 18 stycznia:

Miłością i pamiętaniem 18 stycznia jest stanie się uosobieniem potęgi 18 rozdziałów (Gity). O czym przypomina wam data 18 stycznia? O doskonałej, anielskiej formie. Przypomina wam lekcję „Naśladuj ojca w każdej sekundzie i w każdej myśli”. Czy jesteście w tym doświadczeni? Gdzie jest każdy 18 stycznia? W świecie fizycznym czy w subtelnym, anielskim świecie? 18 stycznia stale przypomina wam o anielskiej formie i świadomości anielskiego świata. Ten dzień czyni was formą potęgi. To jest dzień pamiętania, a więc to jest również dzień na stanie się uosobieniem pamiętania. Czy rozumiecie, czym jest 18 stycznia? Stale się tym stawajcie. Stale sobie o tym przypominaj. Miłością i pamiętaniem na 18 stycznia jest stanie się równym Ojcu, stanie się kompletną formą. Aćća. Miłość i pamiętanie tej świadomości dotrze do każdego z wyprzedzeniem.

22/01/17 Madhuban Awiekt BapDada Om śanti 14/01/82

Prawo do królestwa świata mają tylko ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad swoimi fizycznymi zmysłami.

Ilu instrumentów używacie, aby wejść w dźwięk i słuchać dźwięku? Nawet BapDada musi przyjąć instrument ciała, aby wejść w dźwięk. Jednak, aby przejść poza dźwięk, trzeba przejść poza świat wszystkich tych instrumentów. Te instrumenty istnieją tylko w tym fizycznym świecie. W subtelnym rejonie BapDady i w bezcielesnym świecie nie ma potrzeby na żadne instrumenty. Ilu instrumentów używacie, aby wejść w dźwięk i móc służyć? Ktoś, kto ma praktykę umacniania się w stanie poza dźwiękiem, potrafi przejść ponad wszystko to w sekundę. Czy rozwinęliście taką praktykę? Czy doświadczasz w sobie takiej potęgi kontrolowania i potęgi władania, by wejść w dźwięk w jednej chwili i przejść poza dźwięk w następnej? Nawet odnośnie potęgi myśli musisz być w stanie mieć takie myśli, jakie wybierasz i kiedy wybierasz oraz być w stanie rozszerzać te myśli, kiedy chcesz, a kiedy chcesz, scalić wszelką ekspansję w kropkę. Czy w równym stopniu posiadasz w sobie obie potęgi – rozpoczynania i zatrzymywania?

Wy, którzy macie całkowitą kontrolę nad królestwem swoich fizycznych zmysłów, czy doświadczacie autorytetu swojego królestwa? Czy wyższy jest twój autorytet królestwa, czy wyższy jest autorytet twoich fizycznych zmysłów, tzn. twoich poddanych? Czy stałeś się Pradżapati (panem swoich poddanych)? Czego doświadczasz? Jak tylko mówisz „Stop!”, oni powinni się zatrzymać. Nie powinno być tak, że ty mówisz „Stop!”, a oni się nie zatrzymują. Oczami daj sygnał potędze, która sprawia, że wszystkie twoje fizyczne zmysły działają i niech one funkcjonują tak jak ty sobie życzysz. Gdy do tego stopnia staniesz się zwycięzcą swoich fizycznych zmysłów, wówczas będziesz mógł stać się zwycięzcą natury; będziesz przebywać na tronie swojego karmatycznego stanu, a także weźmiesz prawo do królestwa świata. Zapytaj siebie: Czy postawiłem już pierwszy krok do stania się zwycięzcą moich fizycznych zmysłów? Czy każdy fizyczny zmysł funkcjonuje i mówi ci „Tak mój panie!” „Tak, jestem obecny!”? Czy te zmysły stale cię witają? Czy one pozdrawiają ciebie, tego, który ma prawo do tego królestwa? Czy wszyscy twoi poddani pozdrawiają cię i kłaniają się tobie, swojemu królowi?

Hej ci, którzy mają prawo do królestwa, jak działa wasze królestwo? Czy twoi ministrowie i zastępcy ministrów oszukują cię? Czy sprawdzasz działalność swojego królestwa? Czy prowadzisz posiedzenie sądu w swoim królestwie codziennie, czy tylko czasami? Co robisz? Sanskary władania swoim królestwem tutaj, będą działać tam, w przyszłości. Czy sprawdzasz, czy obecnie ty, dusza, masz sanskary władania królestwem, tzn. czy masz sanskary poddanego czy tego, kto ma prawo do królestwa świata, tzn. czy masz sanskary władania ograniczonym królestwem, czy sanskary nieograniczonego władcy świata? Czy może masz nawet niższą pozycję, sanskary służącej lub służącego? Było wam mówione za czasów sakar Baby o oznakach tych, którzy mają się stać służącymi. Bycie nieszczęśliwym z powodu bycia pod wpływem problemu czy sanskary, jest oznaką, że staniesz się służącą lub służącym. Kim jesteś? Sprawdź siebie pod tym względem. Nie ma w tobie fali żadnego rodzaju nieszczęścia, prawda? Nawet teraz bycie nieszczęśliwym oznacza bycie służącym. Jak taka dusza mogłaby być zwana władcą królestwa?

Tam będą również bogaci poddani. Tutaj także, niektórzy nie stali się królami, ale stali się bogatymi poddanymi. Stali się tym, ponieważ mają wiele skarbów klejnotów wiedzy, a także mają nagromadzone ogromne konto charytatywności dzięki wykonywaniu usługi. Jednak oni nie mają potęgi kontrolowania ani potęgi władania, którą potrafią użyć we właściwym czasie, aby uczynić siebie uosobieniem sukcesu, tzn. mimo posiadania pełnej wiedzy, nie są potężni. Mają wszelką broń, ale nie potrafią jej użyć we właściwym czasie. Posiadają pełny zasób broni, ale ani nie potrafią sami jej używać, ani nie potrafią zainspirować do tego innych. Znają zasady, ale nie znają sposobu. Są dusze z takimi sanskarami. To są dusze, które mają sanskary bycia bogatym. One z całą pewnością są stale bliskimi towarzyszami tych dusz, które mają prawo do królestwa, ale one same tego prawa nie wzięły, ponieważ nie mają władzy nad sobą. Czy rozumiecie? Teraz sprawdź siebie i zobacz, czym stałeś się obecnie. Nawet teraz możesz siebie zmienić. Gwizdek, mówiący o końcowym zajęciu miejsc, jeszcze się nie rozległ. Masz pełną szansę. Co mówicie innym? „Jeśli nie teraz, to nigdy!” Tak jest, ponieważ masz mieć te sanskary kontrolowania i władania obecnie przez długi czas, a nie tylko w ostatnich chwilach. Ta grupa podwójnych cudzoziemców powinna stać się grupą kanclerzy, tych, którzy biorą złotą szansę. Do której grupy należysz? Aćća.

Dzisiaj jest kolej Ameryki i Australii. Do której grupy jedni i drudzy należą? Jakie grupy przywieźliście? Co myślą ci z Australii? Czy jesteście grupą kanclerzy? Co myślą Śakti z Australii? Armia Śakti nie jest słabsza! To z powodu Pandawów Śakti są Śakti. Jedni i drudzy idziecie do przodu z własną prędkością. Czy w Australii jest więcej Śakti, czy więcej Pandawów? (Taka sama ilość.) Śakti obecnie trochę odpoczywają. Później więcej będą fruwać. Dlatego odpoczywają, prawda? Jednak, każdy musi wziąć pierwszy numer. Wielu to robi. Odpoczywają, a potem, po chwili, szybko idą i osiągają swój cel. Aćća.

Tym, którzy są stałymi zwycięzcami swoich fizycznych zmysłów, zwycięzcami swojej natury i zwycięzcami swoich subtelnych sanskar, tzn. tym, którzy zwyciężają Maję i mają prawo do zwierzchnictwa nad sobą; tym, którzy mają prawo do królestwa świata i którzy należą do królewskiej dynastii; duszom, które są radż riszi, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z grupą z Australii:

BapDada pamięta was, dzieci, bardziej niż wy Jego pamiętacie. BapDada każdego dnia obraca paciorki różańca dzieci. Mimo że czasami nie macie pamiętania, BapDada nigdy nie przestanie was pamiętać. Każdy z was, paciorków, ma swój numer. Jesteście w różańcu. Ile razy BapDada przesunął wszystkie paciorki! BapDada zawsze jest dumny z dzieci z Australii. Dlaczego? Ponieważ dzieci z Australii rozpoznały Ojca i pokazały najlepszy rejestr, jeśli chodzi o uczynienie Ojca swoim. Czy to dotyczy ilości, czy ekspansji, czy jakości, wy wyprzedzacie w tym wszystkich i bardzo dobrze opiekujecie się wszystkim. Dlatego Australia w żadnej mierze nie jest w tyle. Mimo że Londyn ma więcej dusz z Bharatu, to wy wszyscy w Australii jesteście numer jeden w rozpoznaniu Ojca. Dlatego BapDada kocha was. Czy rozumiecie?

Błogosławieństwo: Błogosławieństwo: Bądź szanowany przez wszystkich i łatwo osiągaj sukces dzięki twojej specjalności pokory.
Łatwym sposobem, aby otrzymywać szacunek od każdego jest bycie pokornym. Dusze, które zawsze zachowują się z pokorą, łatwo osiągają sukces. Bycie pokornym jest szacunkiem dla siebie. To nie oznacza skłaniać się, ale sprawiać, że każdy skłania się twojej specjalności i miłości. Zgodnie z obecnym czasem, to jest główny sposób, aby osiągać sukces stale i łatwo. Ci, którzy są pokorni w każdym swoim czynie, związku i kontakcie, stają się zwycięskimi klejnotami.
Hasło: Hasło: Przyswajaj potęgę wiedzy, a wtedy, zamiast atakowania, twoje przeszkody zostaną pokonane.
*** OM ŚANTI ***

Możliwość komentowania jest wyłączona.